Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów- BOI - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

I Wydział Cywilny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacje podstawowe


ul. Wały Jagiellońskie 2,
85-128 Bydgoszcz,
piętro II pok. 217,
tel. 52 32 53 106,  
fax 52 32 53 158
 
e-mail: 1.cywilny@bydgoszcz.so.gov.pl

Ważna informacja o przesyłaniu pism do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy drogą e-mailową:

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych, wniosków i innych oświadczeń składanych w toczących się postępowaniach sądowych na elektronicznych nośnikach informatycznych ( za wyjątkiem Elektronicznego Postępowania Upominawczego e-Sądu-Sąd rejonowy w Lublinie).

Wszelkie pisma procesowe winny być składane bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub bezpośrednio w Sądzie, tak aby zawierały własnoręczny podpis nadawcy. Wobec powyższego, pisma procesowe przesyłane droga elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg Elektroniczne Skrzynki podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz sądów rejonowych w okręgu stworzone zostały na udostępnionej przez MSWiA Platformie ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej ). Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.


Przewodniczący Wydziału - SSO Hanna Daniel
Kierownik sekretariatu - Joanna Kubska-Bednarek

Interesanci przyjmowani są:

 • w Biurze Obsługi Interesantów:
  w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00
  od wtorku do piątku  w godz. 7.30 -15.30
 • ponadto w ramach dyżurów sekretariaty wydziałów orzeczniczych przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 15.30 - 18.00

Wszelkie pisma i wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym (budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 7 w godz. 7.30 - 15.30).

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ul.  Wały Jagiellońskie 2 w pokoju nr 6, tel. 52 32-53-193, 52 32-53-173

I Wydział Cywilny - rozpoznaje w I instancji sprawy cywilne oraz sprawy rejestrowe (dzienniki i czasopisma) powierzone temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów:

 • sprawy cywilne - procesowe np. o odszkodowanie, o roszczenia wynikające z wykonywania usług, gwarancji, rękojmi, o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich, o roszczenia z ustawy o wynalazczości, o uchylenie uchwał organów spółdzielni, o roszczenia wynikające z prawa prasowego, spory na tle waloryzacji, spory na tle obrotu akcjami i papierami wartościowymi, o odszkodowania za szkodę na osobie, o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego oraz funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości oraz innych resortów, odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia, roszczenia z art. 412 kc, przeciwko samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, niepublicznym zakładom służby zdrowia;
 • sprawy z zakresu ubezwłasnowolnienia, sprawy wynikające z kodeksu wyborczego i ustawy o zgromadzeniach;
 • sprawy o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie adwokata z urzędu, uznanie wyroku sądu zagranicznego za skuteczny na terenie kraju, o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, o wydanie ponownego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, o odtworzenie akt;
 • sprawy o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy o rejestrację tytułów prasowych.

preloadStatystyka
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij