Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

Opłaty sądowe VIII Wydziału Gospodarczego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W TYPOWYCH SPRAWACH

 

rodzaj sprawy, pisma

wysokość opłaty

cała opłata to opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych

sprawy o prawa majątkowe:

od pozwu, od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi
o uchylenie wyroku sądu polubownego,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

cała opłata
 

od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku
o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

połowę opłaty

od:
1) pozwu w postępowaniu nakazowym;

2) pozwu w elektronicznym postępowaniu        upominawczym.

czwartą część opłaty

od:

1) interwencji ubocznej;

2) zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

piątą część opłaty

od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

trzy czwarte części opłaty

od pozwu w sprawie o:

1) rozwiązanie spółki;

2) wyłączenie wspólnika ze spółki;

3) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

4) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

5) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.

opłata stała - 2.000 złotych

od wniosku o:

1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

2) zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

opłata stała - 40 złotych
 
pobiera sąd od wniosku o:

1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony
w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

2) zmianę lub uchylenie postanowienia
w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

opłata stała - 100 złotych

od wniosku o:

1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

3) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

4) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;

5) ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;

6) umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono;

7) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;

8) wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

9) uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

10) wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

opłata stała - 50 złotych

od wniosku o wydanie ponownego tytułu wykonawczego w zamian utraconego.

opłata stała - 40 złotych

OPŁATY KANCELARYJNE
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4) zaświadczenia

-   pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

 

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie.

1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

 

Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U.z 2010r., Nr 90, poz. 594, z póź.zm.)).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij