Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

Opłaty sądowe II Wydziału Cywilnego Odwoławczego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

 1. Wysokość opłat w sprawach cywilnych

a/ od zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; skazanie na grzywnę strony, świadka biegłego tłumacza lub innej osoby; odmowy zwolnienia od  grzywny; przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;                            – 100 zł

b/ w skargach o wznowienie postępowania opłata co do zasady identyczna jak opłata od wniesionej apelacji o ile skarga przysługuje do sądu II instancji zgodnie z art. 405 kpc.

2.
Opłaty kancelaryjne:

a/  od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy
     - za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii                  -  20 zł

b/ od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia – za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu                  - 20 zł

c/  od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia – za każdy wydany informatyczny nośnik danych                   - 20 zł

d/ od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem opłata stała, która w przypadku wniesienia środka zaskarżenia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od tego środka                 - 100 zł

 

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

 

W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd uzasadnia z urzędu postanowienie kończące to postępowanie.
W sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono zaskarżone postanowienie, pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

 

Począwszy od 7 listopada 2019 r.:

 

1. Opłata od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia jest identyczna jak opłata od wniesionej apelacji i uzależniona jest co do zasady od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

a/ do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
b/ ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
c/ ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
d/ ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
e/ ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
f/ ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
g/ ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł;

3. W sprawach o:

a/ usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
b/ pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
c/ zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

   - przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej   ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij