1. Krzysztof GAJEWSKI
  ul. Żmudzka 47/50
  85-028 Bydgoszcz
  tel. 52-342-01-55
  e-mail: teleprawo@teleprawo.net
  radiokomunikacja i teletransmisja przewodowa
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.
 
 1. Mirosław ŻUREK
  ul. Wiosenna 2
  86-031 Jagodowo gm. Osielsko
  telekomunikacja w zakresie telekomutacji, teletransmisji i radiodyfuzji
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

[start] [koniec]