1. Krzysztof GAJEWSKI
  ul. Żmudzka 47/50
  85-028 Bydgoszcz
  tel. 52-342-01-55
  e-mail: teleprawo@teleprawo.net
  radiokomunikacja i teletransmisja przewodowa
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.
 
 1. Mirosław ŻUREK
  ul. Wyrzyska 18/50
  85-441 Bydgoszcz
  k. 502-306-677
  e-mail: zurekmiroslaw22@gmail.com
  telekomunikacja 
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

[start] [koniec]