1. Daniel ADAMCZYK
  Chełmce 55A
  88-121 Chełmce
  tel. kom. 785-958-478
  e-mail: rzeczoznawca@adamczyk-wycena.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 2. Władysław ANKLEWICZ
  ul. Letniskowa 21/1
  85-476 Bydgoszcz
  tel. kom. 502-155-134
  e-mail: abacor@onet.eu
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 3. mgr Hanna ANTCZAK
  ul. Nizinna 2
  86-011 Tryszczyn
  tel. kom. 502-595-764; 515-2802-809
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.

 4. Michał BAŁDYGA
  ul. Mikołaja Ryńskiego 20/11
  85-790 Bydgoszcz
  k. 798-203-503
  e-mail: michal.baldyga@wp.pl
  budownictwo w zakresie inżynierii sanitarnej 
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


 5. mgr inż.Andrzej BANAŚ
  tel. kom. 696-034-002
  budownictwo lądowe w zakresie konstrukcji inżynierskich oraz oceny jakości zrealizowanych robót budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 6. Mirosława BARTOSZEWSKA
  ul. Chołoniewskiego 2/13
  85-127 Bydgoszcz
  tel.kom. 601-670-345       
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 7. dr hab. inż. Jadwiga BIZON-GÓRECKA
  ul. Słoneczna 11
  85-348 Bydgoszcz
  tel. kom. 501-637-067
  tel. 52-340-68-68
  e-mail: bizon@utp.edu.pl, jadwiga.bizon@wp.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2018 r.

 8. mgr inż. Andrzej BONISŁAWSKI
  ul. Jaracza 5
  86-005 Białe Błota
  tel. 52-349-46-39
  budownictwo i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

   

 9. Dawid Roman CHOJNACKI
  ul. Ks. Z. Trybowskiego 9/33
  85-796 Bydgoszcz
  tel. kom. 795-540-307

  budownictwo ogólne w zakresie opracowania opinii i analiz dot.:
  wykonawstwa konstrukcji budowlanych i inżynierskich, ustalania błędów i uchybień w wykonawstwie robót budowlanych, rozstrzygania zakresu robót budowlanych, przygotowywania kosztorysów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, prawa budowlanego, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, właściwego sprawowania nadzoru budowlanego, właściwego kierowania robotami budowlanymi i technologii robót budowlanych, wykonawstwa robót budowlanych, stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów, zasadności stosowania materiałów budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.


 10. Kazimierz CHYŁA
  ul. Gryfa Pomorskiego 5/12
  85-795 Bydgoszcz
  tel. kom. 501-862-853
  e-mail: chyla_kazimierz@op.pl
  budownictwo miejskie i przemysłowe, kosztorysowanie, chemia budowlana,  mykologia
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 11. mgr inż. Tomasz Marek CHYŁA 
  tel. kom 518-066-217
  chyla_tomasz@op.pl
  budowlnictwo w zakresie:
  -wykonawstwa, technologia i roboty budowlane,
  -projektowanie, wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontrola techniczna ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych ( doki, podwaliny, ściany jedno i wielowarstwowe, słupy, belki, stropy zespolone typu filigran i TT) oraz sprężonych jak dźwigary, belki i płatwie,
  -modelowanie statyki i szacowanie wytrzymałość budynków mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej z wykorzystanie programów komputerowych typu nr. ROBOT i FRILO w 2D i 3D,
  -projektowanie, produkcja oraz montaż obiektów prefabrykowanych tj. hale produkcyjne, magazyny, budynki użyteczności publicznej, garaży wielopoziomowych i obiekty w tym np. prefabrykowanych chłodni kominowych, falochronów zatapianych w morzu,
  -projektowanie, produkcja oraz montaż budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z elementów prefabrykowanych,
  -projektowanie w zakresie dokumentacji warsztatowej, produkcja i montaż belek mostowych strunobetonowych np. typu T (Katalog Mosty Łódź) lub Kujan,
  -weryfikacja dokumentacji projektowej wykonanej w programie AUTOCAD, REVIT i ALLPLAN,
  -tworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, projektowanie wielobranżowe i wznoszenie oraz nadzór nad obiektami i budyniami służby zdrowia jak szpitale, przychodnie, oddziały, klinik, laboratoria, budynki medycyny nuklearnej, szpitalne oddziały ratunkowe, centralne sterylizatornie itp.,
  -kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych mieszkalnych, handlowych,
  przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej,
  -stan techniczny, zużycie, uszkodzenie elementów budowlanych jak i całych budynków oraz budowli,
  -prawo budowlane i przepisy z nim związane w tym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz normy budowlane,
  - materiały budowlane,
  - bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r. 

 12. mgr Gabriela DERENDA
  tel. kom. 666-455-454
  e-mail: dgwyposazenia@gmail.com
  szacowanie nieruchomości w tym również w aspekcie szacowania nieruchomości do prawnego zabezpieczenia kredytów
  ustanowiona do dnia 31.12.2020 r.

 13. mgr inż. Kazimierz DERENDA
  ul. Spławikowa 19
  85-435 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-450-461
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 14. Janusz DĘBOWSKI
  Trzęsacz 33A
  86-022 Dobrcz
  tel. kom. 664-065-365
  e-mail: jan_usz@onet.pl
  budownictwo ogólne  
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 15. Ludwik FALACIŃSKI
  ul. Sobieskiego 3/15
  86-300 Grudziądz
  tel. kom. 664-778-164
  budownictwo ogólne
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 16. inż. Edward FLAK
  ul. Platanowa 26
  20-826 Lublin
  tel. kom. 602-443-316

  e-mail: maciekflak777@gmail.com
  budownictwo drogowe – w zakresie norm, cen, kosztorysowania i rozliczania robót w warunkach ofertowych i przetargowych oraz prawidłowości przeprowadzania przetargów
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 17. mgr inż. Krzysztof FURMAN
  ul. Srebrna 9
  64-920 Piła
  tel. kom. 507-050-404
  tel. sł. 67-215-44-99
  wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 18. dr Radosław GACA    
  ul. Gdańska 5/3a
  85-005 Bydgoszcz
  tel. kom. 601-521-731
  tel. 52-322-17-31 
  wycena nieruchomości, praw majątkowych oraz wyodrębniania lokali przy znoszeniu współwłasności, ekonomia: wycena wartości przedsiębiorstw, wycena wartości aportów i udziałów, wycena wartości niematerialnych i prawnych
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 19. Adam GACKOWSKI
  Bydgoszcz
  tel. kom. 605-075-054
  rozliczenia i wycena robót remontowo-budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 20. dr inż. Jarosław GÓRECKI
  ul. Słoneczna 11
  85-348 Bydgoszcz
  tel. kom. 502-637-067
  tel. 52 340-68-68
  e-mail: jagorecki@wp.pl, gorecki@utp.edu.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 21. inż. Andrzej GRZESIAK
  ul. Kwiatkowskiego 4/26
  85-791 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-163-772
  e-mail: andrzej.grzesiak1@wp.pl
  budownictwo lądowe w zakresie inżynierii sanitarnej
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 22. mgr inż. Joanna GRZESIAK
  ul. Kościuszki 3/3
  85-079 Bydgoszcz
  tel. 52-322-23-97
  tel. kom. 607-071-938
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 23. mgr inż. Radosław GUTOWSKI
  ul. Licznerskiego 3
  85-796 Bydgoszcz
  e-mail: guradek@wp.pl, pwczworka@wp.pl
  - konstrukcje rusztowaniowe w zakresie prawidłowego montażu oraz demontażu, przeprowadzanie procedury odbiorowej, właściwej eksploatacji konstrukcji oraz prawidłowego rozliczania prac montażowych i eksploatacyjnych,
  - prace na wysokościach,
  - budownictwo ogólne
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 24. mgr inż. Marcin GRZEBIEŃ
  ul. Leśna 10 
  86-090 Ostromecko
  tel. kom. 690-519-523
  e-mail: demade@go2.pl
  budownictwo ogólne, hydrotechniczne, mosty i drogi
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.


 25. dr inż. Krystyna HABDAS
  ul. Śniadeckich 33/3
  85-011 Bydgoszcz
  tel. kom. 692-412-091
  e-mail: biuro.kh@wp.pl
  wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych
  ustanowiona do dnia 31.12.2021 r.

 26. mgr al. Rafał HENDLER
  ul. Barycka 4
  86-005 Białe Błota
  tel. kom. 601-660-612
  tel./fax 52-381-45-99
  e-mail: hrm@wp.pl
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 27. mgr inż. Adam ISKRA
  ul. Czerkaska 24/39
  85-636 Bydgoszcz
  tel. kom. 603-695-449
  e-mail: adamiskra1@wp.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 28. mgr inż. Wiesława KAPTUR
  „EFEKT” Biuro Obsługi Nieruchomości
  W. J. Kaptur s.c.
  ul. Dworcowa 5/5
  85-009 Bydgoszcz
  tel. kom. 606-630-515
  e-mail: wiesia.efekt@op.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 29. mgr inż. Tomasz KARASZKIEWICZ
  tel. kom. 513-151-648
  adres e-mailowy: tomaszkaraszkiewicz@gmail.com
  budownictwo lądowe w zakresie wykonawstwa i technologii robót budowlanych, w tym administrowanie kontraktami budowlanymi, wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych wraz z ich kontrolą techniczną, nadzoru budowlanego technicznego i kosztowego, obiektów i konstrukcji budowlanych, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, materiałów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.
  przerwa w wykonywaniu czynności biegłego sądowego do dnia 31.12.2019r.

 30. Tadeusz KARLIKOWSKI
  ul. Bortnowskiego 2i
  85-799 Bydgoszcz
  tel. 605-309-149
  e-mail: takar@akcja.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 31. mgr inż. Waldemar KARWOWSKI
  ul. Kościuszki 27
  85-079 Bydgoszcz
  tel. kom. 609-091-850
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 32. Grzegorz KASPRZAK
  Bydgoszcz
  tel. kom. 604-719-343
  e-mail: grzegorzkasprzak1@gmail.com
  budownictwo i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 33. inż. Irena KAŹMIERSKA
  88-104 Inowrocław 6, skrzynka poczt. 6
  tel. kom. 601-658-015
  budownictwo ogólne
  ustanowiona do dnia 31.12.2018 r.

 34. mgr Izabela KEMPIŃSKA
  ul. Pod Skarpą 116
  85-613 Bydgoszcz 13
  tek. kom. 601-658-374
  tel. 58-344-21-50
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2020 r.

 35. mgr inż. Ryszard KOCZERSKI
  tel. kom. 606-354-313
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 36. Bartłomiej KOPCZYŃSKI
  ul. Pilska 17
  85-373 Bydgoszcz
  tel. kom. 730-994-558
  e-mail: bartek.kopczynski@poczta.onet.pl
  budownictwo lądowe 
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r. 


 37. Wanda KOSIOROWSKA
  tel. kom. 604-519-666
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 38. dr Małgorzata KRAJEWSKA
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 39. mgr inż. Grzegorz KWAPISZEWSKI
  ul. 11 Listopada 16
  85-643 Bydgoszcz
  tel. 52-372-11-54
  e-mail: spektrum@cybernet.com.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 40. Jerzy LANDOWSKI
  ul. Długosza 14/6
  85-233 Bydgoszcz
  tel. kom. 601-173-923
  e-mail: jerzy.landowski@gmail.com
  rzeczoznawstwo majątkowe - wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 41. Michał LIDNER
  budownictwo w zakresie oddziaływania wybuchu na obiekty budowlane
  e-mail: michal.lidner@gmail.com
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 42. dr inż. Jan LORKOWSKI
  ul. Fałata 4/1
  85-309 Bydgoszcz
  tel. kom. 502-638-628
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 43. mgr inż. Bartłomiej ŁACHETA
  ul. Wrzosowa 3
  89-100 Występ
  tel. kom. 692-266-525
  e-mail: bartlomiej.lacheta@interia.pl
  - wykonawstwo i technologie robót budowlanych,
  - wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontrola techniczna,
  - nadzór budowlany,
  - obiekty i konstrukcje budowlane,
  - kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
  - prawo budowlane i przepisów z nim związanych,
  - materiały budowlane,
  - bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 44. mgr inż. Michał ŁASKI
  ul. Karolewska 16/13
  85-420 Bydgoszcz
  tel./fax 52-327-84-44
  e-mail: m.laski@op.pl
  drogi i mosty oraz budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 45. Wacława MAKARCZYK
  ul. Zamojskiego 14/9
  85-063 Bydgoszcz
  oraz 
  ul. Chodkiewicza 15 p. 103
  85-065 Bydgoszcz
  tel. kom. 601-626-281
  e-mail: ad-bon@wp.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.

 46. Lidia MALAK
  tel. 52 372-26-84
  tel. kom. 601-255-369
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2018 r.

 47. mgr inż. Jan MOŚ
  ul. Skalarowa 2
  85-436 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-614-702
  wycena nieruchomości oraz praw majątkowych, zniesienia współwłasności, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, określenia wysokości odszkodowania
  z tytułu budowy infrastruktury technicznej, odszkodowania za zajmowanie nieruchomości bez tytułu prawnego oraz zarządzania nieruchomościami
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 48. mgr Aleksandra MOTŁAWSKA
  tel. kom. 505-675-007
  e-mail: PROPERTY@POCZTA.ONET.EU
  szacowanie nieruchomości, ustalanie czynszów a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.

 49. mgr Tomasz MROZIK
  tel. kom. 696-300-963
  wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 50. mgr inż. Izabela NAPORSKA
  tel. kom. 602-674-872
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 51. mgr inż. Jacek NOWAK
  szacowanie nieruchomości oraz leśnictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 52. Andrzej NOWAKOWSKI
  ul. Generalska 4/18
  85-825 Bydgoszcz
  tel. kom. 605-370-711
  e-mail: info@anowakowski.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 53. Maria OBREMSKA
  ul. Toruńska 50e/7
  86-050 Solec Kujawski
  tel. kom. 600-093-222
  e-mail: mariola.obrem@wp.pl
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.
 54. mgr inż. Bogdan OKONEK
  ul. Słonecznikowa 18a
  81-589 Gdynia
  tel. kom. 601-687-898
  e-mail: marokoma@wp.pl
  budownictwo w zakresie organizacji i technologii robót budowlanych, organizacji procesów inwestycyjnych, statycznej pracy konstrukcji budowlanych i inżynierskich, prawnych i technicznych aspektów wynagradzania pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych,  zasad normowania i określania norm wydajności pracy
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.


 55. mgr inż. Adam OLEJNICZAK
  ul. Waleniowa 1 b
  85-435 Bydgoszcz
  tel. kom. 603-063-414
  tel. sł. 52-371-96-42
  e-mail: awolejniczak@wp.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 56. Jan PANKAU
  ul. Świecka 67
  89-500 Tuchola
  tel. kom. 509-075-824
  e-mail: janpankau@poczta.onet.pl
  wycena nieruchomości 
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 57. dr inż. Rafał PESTA
  rafal.pesta@gmail.com
  tel. kom. 514-215-705
  budownictwo, w szczególności budownictwo hydrotechniczne i obiektów gospodarki wodnej, instalacje sanitarne, instalacje przemysłowe oraz organizacja i zarządzanie
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 58. Andrzej PESTKA
  ul. Wincentego Gordona 10
  85-796 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-748-672
  e-mail: azet@azet.bydgoszcz.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 59. dr inż. Ewa PIĄTEK-SIEREK
  tel. kom. 720-901-903
  budownictwo lądowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.

 60. Małgorzata PIEKARSKA
  ul. Boya Żeleńskiego 1/7
  85-858 Bydgoszcz
  tel. kom. 600-286-272
  e-mail: biuro@piekarska-wyceny.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2021 r.

 61. prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI
  UTP – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  ul. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz
  tel. 52-340-84-11
  tel. 52-340-85-00
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 62. Stanisław PREC
  tel. kom. 604-577-546
  budowa, eksploatacja i remonty maszyn i urządzeń mechanicznych oraz pojazdy mechaniczne i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 63. Józef ROLEWICZ
  ul. Gałczyńskiego 22
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 601-733-654
  e-mail: jozef.rolewicz@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 64. mgr inż.Edwin ROMANOWSKI
  ul. Powstańców Wlkp. 27/23
  85-090 Bydgoszcz
  tel. 52-341-15-37
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 65. inż. Danuta RYGIELSKA
  tel. kom. 602-553-812
  tel. 52-342-53-47
  konstrukcje i ustroje budowlane
  ustanowiona do dnia 31.12.2018 r.


 66. Tomasz SIERZPUTOWSKI
  ul. Ruczaj 1
  85-147 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-556-365
  e-mail: tsbi@o2.pl lub tomaszsierzputowski@o2.pl
  budownictwo lądowe w zakresie opracowania opinii i analiz dotyczących:
  - wykonawstwa konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  - ustalania błędów i uchybień w wykonawstwie robót budowlanych,
  - rozstrzygania zakresu robót budowlanych,
  - przygotowywania kosztorysów budowlanych,
  - prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,
  - kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  - właściwego sprawowania nadzoru budowlanego technicznego i kosztowego,
  - stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów,
  - zasadności stosowania materiałów budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 67. mgr inż. Adam SIUDA
  ul. Gdyńska 8
  85-713 Bydgoszcz
  tel. kom. 605-567-252
  tel/fax 52-342-01-00
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 68. mgr inż. Jarosław SŁOMIŃSKI
  ul. Niemcewicza 14
  89-600 Chojnice
  tel. kom. 603-589-416
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 69. dr inż. Przemysław STAWIARSKI
  ul. Miła 3A-16
  40-467 Katowice
  tel. kom. 603-324-300
  e-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  budownictwo: stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych, wypadki budowlane i katastrofy budowlane, kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych, prawo budowlane i przepisy związane;
  bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 70. Mirosław ŚLESIŃSKI
  ul. Wichlińskiej 5
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 601-639-391
  e-mail: miroslawslesinski@poczta.onet.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2018 r.

 71. mgr inż. Jarosław ŚWIERCZEWSKI
  ul. Dworcowa 28/7
  89-620 Chojnice
  tel. kom. 602-173-195
  architektura i budownictwo ogólne
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 72. Mirosława TOPOLEWSKA
  ul. Mieczykowa 5
  85-435 Bydgoszcz
  tel. 52 372-37-61
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 73. Andrzej TRAFAS
  tel. kom. 602-775-611
  e-mail: atrafas@wp.pl
  budownictwo w zakresie ciesielstwa i dekarstwa
  ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

 74. mgr inż. Marek TURCZYN
  ul. Dąbrowskiego 1
  62-030 Luboń
  tel. kom. 600-244-668
  budownictwo w zakre
  sie: fizyki budynków ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymiany ciepła i masy (wilgoć, powietrze) w budynkach;  zagadnień dotyczących poprawności i prawidłowości izolacji cieplnych,  przeciwwilgociowych, wentylacyjnych, montażu stolarki okienno-drzwiowej, skuteczności instalacji c.o. oraz c.w.u., termomodernizacji oraz zastosowań proekologicznych rozwiązań; oceny energetycznej budynków oraz sporządzania i weryfikacji audytów energetycznych a także projektowanych charakterystyk
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 75. inż. Stanisław WAJRAK
  ul. Okólna 6
  62-510 Konin
  tel. kom. 784-342-739
  budowa, projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 76. Mariusz WALCZAK
  ul. Świerkowa 5
  88-400 Żnin
  tel. kom. 600-411-970
  budownictwo drogowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 77. Łukasz WARCHOLAK
  tel. kom. 508-965-636
  e-mail: lukaszwarcholak@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.


 78. mgr Magdalena WOJDYLAK
  ul. Poszwińskiego 9
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 502-552-367
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.

 79. inż. Ewa WOOD
  ul. H. Sienkiewicza 1/5
  85-037 Bydgoszcz
  tel. 52-322-43-32
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2019 r.

 80. mgr inż. Paweł ZAGOZDA
  ul. Drzymały 18/2
  89-620 Chojnice
  tel. 52-39-79-432
  tel. kom. 602-497-838
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2019 r.

 81. dr inż. Michał ZYGMUNTOWICZ
  85-354 Bydgoszcz
  ul. Pasieczna 1A
  tel. kom. 604-453-797
  tel./fax 52 360-99-55
  e-mail: mikroeko@wp.pl
  szacowanie nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych, budownictwo, w tym kosztorysowanie robót budowlanych, szacowanie szkód w obiektach budowlanych
  Master of Business Administration

  ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

 82. dr inż. Zygmunt ZYGMUNTOWICZ
  ul. Koszalińska 16/63
  85-714 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-726-514
  tel./fax. 52-342-45-39
  e-mail: mikroeko@wp.pl
  szacowanie nieruchomości oraz konstrukcje i ustroje     budowlane, wycena praw majątkowych w tym wartości niematerialnych i prawnych, wycena przedsięb.
  ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

 83. mgr Bernadeta ŻYLIŃSKA
  ul. Piłsudskiego 4/27
  85-793 Bydgoszcz
  lub Ługi Ujskie 79 G
  64-580 Ujście
  tel kom. 660-796-397

  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2022 r.


[start] [koniec]