[start] [koniec]
Z początkiem października 2019 roku rozpoczyna działalność poradnia pomocy prawnej świadczonej przez studentów prawa i administracji Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy we współpracy z Sądem Okręgowym
w Bydgoszczy.

          Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez studentów pod kierunkiem opiekuna merytorycznego wskazanego przez uczelnię.

          Studenci będą przyjmować zainteresowanych w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 9.30 do 11.00 w pokoju numer 7 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy u. Nowy Rynek 12. Inauguracyjny dyżur zaplanowany jest na dzień 1 października 2019 roku.

          Porady będą udzielane w formie pisemnej.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne.


Informujemy, iż zgodnie z § 10 umowy zawartej pomiędzy uczelnią, a Prezesem Sądu, Sąd nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji i opinii prawnych udzielanych przez studentów w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ani ich późniejsze wykorzystanie przez interesantów.