[start] [koniec]

 

W dniu 31 grudnia 2019 roku poradnia pomocy prawnej będzie nieczynna. 


          Z początkiem października 2019 roku rozpoczęła działalność poradnia pomocy prawnej świadczonej przez studentów prawa i administracji Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy we współpracy z Sądem Okręgowym
w Bydgoszczy.
          Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez studentów pod kierunkiem opiekuna merytorycznego wskazanego przez uczelnię.   
          
Studenci  przyjmują zainteresowanych
w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
w godzinach  9.30 - 11.00
w pokoju numer 7 
w budynku  Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
przy ul. Nowy Rynek 12. 

                     Porady będą udzielane w formie pisemnej.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne.

Informujemy, iż zgodnie z § 10 umowy zawartej pomiędzy uczelnią, a Prezesem Sądu, Sąd nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji i opinii prawnych udzielanych przez studentów w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ani ich późniejsze wykorzystanie przez interesantów.