[tab][tytulTaba]Informacje podstawowe[/tytulTaba]
[start]Kierownik Oddziału Administracyjnego - Lidia Szarafiniak
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz,
pokój  08, 07, 06,
tel.   52 32-53-178   
fax   52 32-53-291

e-mail: kierownik.administracja@bydgoszcz.so.gov.pl[koniec]

[wyroznik]Informacje dotyczące: biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym można uzyskać pod numerem tel. (52) 32-53-250, bądź bezpośrednio: ul.Nowy Rynek 10 pok. 4 Bydgoszcz.[/wyroznik]

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

 1. Archiwum
 2. Biblioteka
 3. Biuro Dowodów Rzeczowych
 4. Biuro Podawcze
 5. Biuro Obsługi Interesantów
 6. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 7. Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należy:

 • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy sądowych, mediatorów oraz kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa i wiceprezesów sądu okręgowego;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie Punktu Obsługi Interesantów, biura podawczego, biura dowodów rzeczowych, biblioteki oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 • poświadczanie autentyczności podpisów sędziów i sekretarzy sądowych oraz pieczęci urzędowych sądów, a także podpisów i pieczęci urzędowych notariuszy;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • obsługa resortowej poczty elektronicznej;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z zakresu orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i podległych Sądów Rejonowych;
 • przeprowadzanie analiz statystycznych na podstawie sprawozdań i  analiz Ministerstwa Sprawiedliwości.

[/tab]
[tab][tytulTaba]Wzory pism stosowanych w oddziale[/tytulTaba]
wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
[/tab]