Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100
fax: (+48) 52 32 13 101

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów- BOI - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

SĄD POSZUKUJE LEKARZY MEDYCYNY DO PEŁNIENIA FUNKCJI LEKARZY I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW 
NA LEKARZY SĄDOWYCH

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy poszukuje lekarzy medycyny do pełnienia funkcji stałych biegłych sądowych i lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Pełnienie obu funkcji jest odpłatne.

  

1. Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

 
2. Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 • przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

3. Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:

 • oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 32-53-250


 
Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje
ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 849)KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW

NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy poszukuje biegłych sądowych z dziedziny medycyny  w zakresie następujących specjalizacji: ortopedia, chirurgia plastyczna, stomatologia, neurochirurgia, chirurgia, chirurgia szczękowa, kardiochirurgia, laryngologia, otolaryngologia, radiologia, traumatologia, reumatologia, kardiologia, okulistyka, neurologia, diabetologia, foniatria, hematologia, hepatologia, dermatologia, medycyna pracy, alergologia, ginekologia, pulmonologia, urologia, rehabilitacja, onkologia, endokrynologia, seksuologia oraz lekarzy internistów.

 1. Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 • Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Ukończyła 25 lat życia;
 • Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


2. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi);
 • Odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Odpis dyplomu;
 • Inne dokumenty potwierdzające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej    dziedziny. Lekarz składający wniosek, powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji;
 • Opinia z miejsca pracy. W przypadku osoby wykonującej wolny zawód – opinia organizacji zawodowej do której osoba ta należy;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia nie zostały ograniczone bądź zawieszone;
 • Dowód uiszczenia opłaty  skarbowej w wysokości 10 zł od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 32-53-250


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij