Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100
fax: (+48) 52 32 13 101

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów- BOI - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

Stażysta w Sądzie Rejonowym w Tucholi - Kd-1101-37/17

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Ewelina Larek, Tuchola

uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa po rozstrzygnięciu postępowania postanowiła przedstawić Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia Panią Ewelinę Larek.

Szczegóły

stanowisko Stażysta w Sądzie Rejonowym w Tucholi - Kd-1101-37/17

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) lub przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
tel. 52 32-53-170      fax 52 32-28-122
 

Kd-1101-37/17                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 1 września 2017 r.


Sygnatura konkursu: Kd-1101-37/17
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko urzędnicze- stażysta
w Sądzie Rejonowym w Tucholi

 

 I.    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 
II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. kreatywność;
 10. komunikatywność;
 11. odporność na stres;
 12. wysoka kultura osobista;
 13. umiejętność pracy w zespole.

 Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.


III.  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,  z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-37/17), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
 3. życiorys;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych związanych
  z rekrutacją;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – (świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej)  i doświadczenie,
 9. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 10. mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I.   Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.      
II.  Praktyczny sprawdzian umiejętności:

            - sporządzenie pisma urzędowego,

            - rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań,

            - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiej  i trzeciej części drugiego etapu konkursu
 jest  prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.
III.  Rozmowa kwalifikacyjna.Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
i stronie Sądu Rejonowego w Tucholi (BIP).         


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
20 września  2017 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury
Kd 1101- 37/17 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

 – Oddział Administracyjno-Finansowy SR w Tucholi - nr.tel./fax (52) 33-60-409.                                                

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                    Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
inż. Janusz Dębowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij