Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

asystent sędziego - Kd-1101-92/17

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Rzadkowolska , Bydgoszcz

uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa w dniu 9 lutego po rozstrzygnięciu postępowania podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezesowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia p. Martę Rzadkowolską.

Szczegóły

stanowisko asystent sędziego - Kd-1101-92/17

miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) lub przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego

Treść

                                                                                            Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2017 roku

Kd-1101-92/17                                                                                         


 
PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO w BYDGOSZCZY
w dniu 23 listopada 2017 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-028 Bydgoszcz
nr referencyjny: Kd-1101-92/17

 

 

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2016r., poz. 2062) na stanowisku asystenta  sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia konkursu
na   stanowisko asystenta sędziego z dnia 14 października 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1228):


     do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku  asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys  i  informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych  na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie  tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe– (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych)
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych 
  i obywatelskich,
 6. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej procedury konkursowej,
 7. aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje  i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie
do dnia
29 grudnia 2017 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

 
Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

 1. etap drugi  – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego  i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 2. etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin pierwszego etapu konkursu podany będzie w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym
w Bydgoszczy nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym  będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu . Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij