Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

Stażysta w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Kd-1101-6/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agata Rolińska, Bydgoszcz

uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa po rozstrzygnięciu postępowania postanowiła przedstawić Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia na stanowisko stażysty Sądu Okręgowego w Bydgoszczy p. Agatę Rolińską.

Szczegóły

stanowisko Stażysta w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Kd-1101-6/18

miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) lub przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz z podaniem sygnatury Kd 1101-6/18

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
tel. 52 32-53-170      fax 52 32-28-122
 
Kd-1101-6/18                                                                                      Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2018 r.
 
Sygnatura konkursu: Kd-1101-6/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze - stażysta w wydziale orzeczniczym 
 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I. 
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :


 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:


 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. kreatywność;
 10. komunikatywność;
 11. odporność na stres;
 12. wysoka kultura osobista;
 13. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:


 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-6/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
 3. życiorys;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz dalszych procedur rekrutacyjnych;

 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – (świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej)  i doświadczenie,
 9. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 10. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:


I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

II. Praktyczny sprawdzian umiejętności:

            - sporządzenie pisma urzędowego,

            - rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań,

            - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiej  i trzeciej części drugiego etapu konkursu  jest  prawidłowe sporządzenie pisma urzędowego.

III. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
12 lutego 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz,
z podaniem sygnatury Kd 1101- 6/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij