Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

stażysta w Sądzie Rejonowym w Żninie - Kd-1101-17/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Marchlewska, Pińsko

uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa po rozstrzygnięciu postępowania postanowiła przedstawić Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia na stanowisko stażysty Sądu Rejonowego w Żninie p. Martę Marchlewską.

Szczegóły

stanowisko stażysta w Sądzie Rejonowym w Żninie - Kd-1101-17/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Żninie

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 17/18 - decyduje data stempla pocztowego

Treść

Sygnatura konkursu: Kd-1101-17/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze- stażysta w wydziale orzeczniczym
 Sądu Rejonowego w Żninie
(2 etaty)

 

 

I.   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :

 

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. kreatywność;
 10. komunikatywność;
 11. odporność na stres;
 12. wysoka kultura osobista;
 13. umiejętność pracy w zespole.

             Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.III.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-17/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 3. życiorys;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz  dalszych procedur rekrutacyjnych;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej)  i doświadczenie,
 9. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 10. mile widziane referencje.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

            I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
           II. Praktyczny sprawdzian umiejętności:
               - sporządzenie pisma urzędowego,
               - rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań,
               - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word. 
          III. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego  2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 17/18 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166,
-
Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Żninie – nr tel. (52) 30-33-715.


Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.           


                                                 DYREKTOR
                                              Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
                                                    Henryk Tucholski                                                                                                                      

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij