Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

stażysta Kd-1101-94/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru W związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym Kd-1101-94/18 na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym (w ramach umowy na zastępstwo) Sądu Rejonowego w Żninie, decyzją Komisji Konkursowej z powodu niestawienia się kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu w wyznaczonym terminie tj. dnia 19 czerwca 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy postępowanie kwalifikacyjne pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Szczegóły

stanowisko stażysta Kd-1101-94/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Żninie

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 94/18 - decyduje data stempla pocztowego

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Kd-1101-94/18                                                                              Bydgoszcz, dnia 9 maja 2018 roku


Sygnatura konkursu: Kd-1101-94/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na 1 wolne stanowisko urzędnicze- stażysta w wydziale orzeczniczym
 Sądu Rejonowego w Żninie
(umowa na zastępstwo)

 

I.   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :

 

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. kreatywność;
 10. komunikatywność;
 11. odporność na stres;
 12. wysoka kultura osobista;
 13. umiejętność pracy w zespole.

             Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.


III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-94/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 3. życiorys;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego lub dalszych procedur rekrutacyjnych;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo maturalne lub dyplom szkoły wyższej)  i doświadczenie,
 9. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 10. mile widziane referencje.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

            I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
           II. Praktyczny sprawdzian umiejętności:
            - sporządzenie pisma urzędowego,
            - rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań,
            - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.
         III. Rozmowa kwalifikacyjna.

 
Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 18 maja  2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 94/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje – Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166,- Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Żninie – nr tel. (52) 30-33-715.


Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.      


ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/
Szymon Kosmalski

    

                                                                                  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij