Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

księgowa – umowa na zastępstwo - Kd-1101-149/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Iwona Łęczewska,

uzasadnienie wyboru W związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym Kd-1101-149/18 na stanowisko księgowej (w ramach umowy na zastępstwo) z powodu braku zgłoszeń kandydatów oraz równolegle prowadzonym postępowaniem konkursowym Kd-1101-98/18 na wolne stanowisko stażysty (umowa na zastępstwo), Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, że kandydatem wybranym z listy rezerwowej tego postępowania do zatrudnienia w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Tucholi jest: Pani Iwona Łęczewska.

Szczegóły

stanowisko księgowa – umowa na zastępstwo - Kd-1101-149/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 149/18 – decyduje data stempla pocztowego

Treść

DYREKTOR
     Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd- 1101- 149/18                                                                       Bydgoszcz, dnia 29 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów
na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j.)

 ogłasza konkurs

na jedno stanowisko księgowej – umowa na zastępstwo

w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

- miejsce wykonywania pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

  
I.   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku księgowego :

 

 1. rejestrowanie danych księgowych w systemie Finansowo- Księgowym,
 2. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 3. analiza wpłat dotyczących postępowania sądowego i ich księgowanie,
 4. wykonywanie zarządzeń wypłat dla uczestników postępowania sądowego,
 5. naliczanie obowiązkowych obciążeń wypłacanych kwot oraz dokonywanie ich rozliczeń właściwymi instytucjami,
 6. przygotowywanie danych wymaganych przez jednostki wyższego rzędu.

 

 II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowej;
 4. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz brak prowadzonego postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 5. znajomość zasad rachunkowości;
 6. umiejętność samodzielnego myślenia;
 7. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem;
 8. znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 9. mile widziana znajomość programu Finansowo – Księgowego SAP lub innych
  i doświadczenie w księgowości budżetowej;
 10. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.


 III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:


 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (w załączeniu),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,            
 3. z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-149/18), wraz z listem motywacyjnym,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia,
 9. dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie,
 10. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • etap drugi  -  test wiedzy,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 149/18 – decyduje data stempla pocztowego.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy (BIP) po sprawdzeniu zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 

Informacje:

– Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.
– Samodzielna Sekcja Administracyjna SR w Tucholi – nr tel./fax (52) 33-60-409.           

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w pokoju nr 203.             


ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/Szymon Kosmalski
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij