Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

pracownik obsługi – sekretarka/sekretarz - Kd-1101-160/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Ewelina Rajska, Miejscowość

uzasadnienie wyboru Na podstawie art. 3 b ust. 3, 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze – Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, że kandydatem wybranym na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi - sekretarki/sekretarza w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest Pani Ewelina Rajska.

Szczegóły

stanowisko pracownik obsługi – sekretarka/sekretarz - Kd-1101-160/18

miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-160/18 - decyduje data stempla pocztowego

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd-1101-160/18                                                              Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2018 roku


Sygnatura konkursu: Kd-1101-160/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

 I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku :

 

 1. odbiór z Biura Podawczego korespondencji przychodzącej i rejestrowanie w komórce organizacyjnej;
 2. przygotowywanie korespondencji wydziałowej do wysyłki;
 3. doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
 4. dołączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do właściwych akt;
 5. przygotowywanie akt do archiwizacji;
 6. szycie akt, układanie akt w szafach;
 7. obsługa urządzeń biurowych;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
 5. minimum wykształcenie średnie;
 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 7. kreatywność, komunikatywność ;
 8. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.

III.  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-160/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie,
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 11. mile widziane referencje.

 

Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie.


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 11 lipca 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-160/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

                                              

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.        

ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Szymon Kosmalski


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij