Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

Stażysta w Sądzie Rejonowym w Tucholi (umowa na zastępstwo) Kd-1101-240/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Sylwia Sejdak,

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym (w ramach umowy na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Tucholi, najwyższą liczbę punktów uzyskała Pani Sylwia Sejdak

Szczegóły

stanowisko Stażysta w Sądzie Rejonowym w Tucholi (umowa na zastępstwo) Kd-1101-240/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
tel. 52 32-53-170      fax 52 32-28-122
 

Kd-1101-240/18                                                                                          Bydgoszcz, dnia 26 lipca 2018 r.

 
Sygnatura konkursu: Kd-1101-240/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze - stażysta w wydziale orzeczniczym
Sądu Rejonowego  Tucholi
(umowa na zastępstwo)


 I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem;
 10. wysoka kultura osobista;
 11. samodzielność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność oraz odporność na stres;
 12. umiejętność pracy w zespole.

            Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.


III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (w załączeniu);
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-240/18), wraz z listem motywacyjnym;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 I.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

II.   Praktyczny sprawdzian umiejętności:

       - sporządzenie pisma urzędowego,

       - rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań,

       - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.

III.  Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
i stronie Sądu Rejonowego w Tucholi (BIP).         


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101- 240/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

 – Samodzielna Sekcja Administracyjna SR w Tucholi- nr.tel./fax (52) 33-60-409.                                                

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                      

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij