Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-350/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agata Sadownik,

uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia Panią Agatę Sadownik.

Szczegóły

stanowisko pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-350/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Mogilnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-350/18 - decyduje data stempla pocztowego.

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2          85-128 Bydgoszcz
 


 Kd-1101-350/18                                                                                                  Bydgoszcz, dnia 28 września 2018 roku


Sygnatura konkursu: Kd-1101-350/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza
w Sądzie Rejonowym w Mogilnie

 

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku :

 

 1. przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
 2. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;
 3. przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji z wszystkich komórek organizacyjnych do wysyłki;
 4. rejestracja korespondencji w Systemie Obsługi Przesyłek;
 5. doręczanie i odbiór korespondencji z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
 6. doręczanie korespondencji do Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Prokuratury Rejonowej w Mogilnie;
 7. obsługa centrali telefonicznej;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
 5. minimum wykształcenie średnie;
 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 7. kreatywność, komunikatywność ;
 8. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.


III.  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
  z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-350/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys (własnoręcznie napisany lub komputerowo);
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (bieżącej i ewentualnie przyszłej);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie,
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 11. mile widziane referencje.

Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie.


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-350/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

                                              

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                             


ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Szymon Kosmalski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij