Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 173, 52 32 53 193

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

aplikant kuratorski - Kd-1101-415/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat A 02 ,

uzasadnienie wyboru Konkurs przeprowadzono. Wyłoniono kandydata - nr kodu A 02. Kandydat uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów.

Szczegóły

stanowisko aplikant kuratorski - Kd-1101-415/18

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 203 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz

Treść

Kd-1101- 415/18                                                            Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2019 r.                                                                
 
PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO w BYDGOSZCZY
w dniu 2 stycznia 2019 roku
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
- 1 wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego
nr referencyjny: Kd-1101-415/18

 

Konkurs dotyczy 1 etatu:

  • w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 1 etat ( pion karny) – początek zatrudnienia –
    luty 2019 r.

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:

a)      posiadać obywatelstwo polskie;

b)      korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

c)      być nieskazitelnego charakteru;

d)      mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;

e)      być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego;

Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny (podanie) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;

b)      curriculum vitae,

c)      odpis lub uwierzytelnioną kopię  dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

d)      kopie dyplomów, świadectw, kursów, szkoleń lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz kopie świadectw pracy;

e)      informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

f)       własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

g)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

h)      klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji

i)        w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła

j)        zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1014)


Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad, o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 22 stycznia 2019 r.  w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 203 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów  nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 28 stycznia 2019 r.

Konkurs będzie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:

  • Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 4 lutego  2019 r.  o godz. 09.00 sala 306
  • Drugi etap konkursu – część ustna w dniu  -  4 lutego 2019 r. o godz. 12.00 , sala 306

Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

Podstawą procedury konkursowej jest Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Romuald Dalewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij